Kurts sider

Kulturstedet Lindegaarden


Det sker på Lindegaarden

Lindegaard ønskes bevaret for eftertiden i så oprindelig stand som mulig med det formål at bruge gården med sit autentiske miljø
som en vægtig bygningsarv og som et åbent multikulturelt mødested.

kulturstedetlindegaarden.dk - facebook.com/Kulturstedet.Lindegaarden

Genindvielsen af Lindegaarden 19. juni 2020 efter en hårdt tiltrængt restaurering

Undermenu