Kurts sider

Gentofte Aktitvitetshus

Når huset er færdigt bliver det (hvis det nogesinde bliver det)

  • Et alsidigt aktivitetscenter for kultur- og foreningslivet i Gentofte Kommune.
  • Væksthus for kulturelle vækstlag med mulighed for kulturelle udfoldelser skabt på borgernes præmisser.
  • Formidler en vifte af lokale, regionale og internationale kulturelle udfordringer.
  • Fungerer som katalysator for nye kulturelle tiltag.
  • Igangsætter og udlåner lokaler til aktiviteter og arrangementer indenfor kunst og kultur.

    ...men vi venter på nyt fra Gentofte Kommune! Hjemmesiden er midlertidigt flyttet men stadig tilgængelig på nedennævnte adresse.

    Se hjemmesiden: kurtwessel.dk/gentofteaktivitetshus

  •