Så er der serveret!

Velkommen til!

Jeg håber, at du finder, hvad du søger på disse sider, eller at du finder noget, som vækker din interesse.

Med venlig hilsen

Kurt Wessel Hansen

Mere om hjemmesiderne

om klassiske koncerter, folkedans, spillemands- og folkemusik samt meget andet

Klassisk musik er skønt at lytte til, og det er også dejligt at være med til arrangere og formidle koncerter. Det et utroligt spændende at komme så tæt på de udøvende, som man f.eks. kommer det ved Lindegaardskoncerterne, som jeg er med til at arrangere sammen med mine gode venner Anette og Helge Slaatto.

Folkedans og -musik er en dejlig interesse, og så er det tilmed sundt for sjæl og krop.
Der er mange muligheder for at dyrke både dansen og musikken. Det handler denne hjemmeside om, og der vil måske komme links til flere sider.
Menuen t.v. har links til et stort antal steder og foreninger, samt hvad disse har annonceret med på KultuNaut.dk.


Min bedre halvdel har danset folkedans i over 44 år, mens jeg kun er på mit enogtyvende.

Min søde kone og mig i såkaldte folkedragter, Vi danser på Frilandsmuseet Jeg er sammen med Anette og Helge Slaatto på Lindegaarden
noget vi ellers sjældent og nødigt optræder i,
som det ses af de to små fotos

Lindegaardskoncerterne


Lindegaardskoncerterne

Lindegaardskoncertene er en forening, som arrangerer og afholder
koncerter på Lindegaarden Peter Lunds Vej 8 i Bondebyen i Lyngby.

Fra september til marts det følgende år afholdes 6 -7 koncerter.
Læs om Lindegaardskoncerterne

Brochure koncerter 1919-20
Hent Brochuren

Ring eller skriv til mig, hvis du har spørgsmål:
Mobil: 30 59 01 34
E-mail: Kurt@wesselhansen.dkLæs om Lindegaardskoncerterne

Hellerup KammermusikforeningAfholder klassiske koncerter i Helleruplund Kirke, som har en dejlig akustik og et stemningsfyldt kirkerum.
Pauserne holdes i sognegården med vin, kaffe/te og Meet the Artist arrangementer.

Lær at danse folkedans


Dansebeskrivelser: Foto: Kurt Wessel Hansen - "Danseben" i Nyborg 2008
Siderne er under opbygning og mangler mange detaljer
- Idéer er velkomne -
kwh@folkedanser.eu -

Klik her her for at se siderne (nyt vindue)


På siderne findes dansebeskrivelser på mange niveauer.
Nogle beskrivelser har jeg selv lavet, mens andre hentes eller bygger på andre sider med
beskrivelser og afskrift af beskrivelser.
Hvor det har været muligt, er beskrivelserne suppleret med fotos, tegninger eller filmklip.


Spillemandsnoder

Videoer med musik og dans


Dansevideoer fra Spillemandsdansen

Dansevideoer fra Frilandsmuseet med medlemmer af Skralleklubben i såkaldte folkedragter, som forberedelse til en Grønlandstur, der ikke blev til noget.

42 videoer med schottis'er: Schottis 1 ¤ Schottis 2 ¤ Schottis 3 ¤ Schottis 4 - fællesdanse

Videoer fra Degeberga Spelmanstämme 2011
Diverse billeder

En vinterdag på Smakkegårdsvej 5 i Gentofte - 5. februar 2012

Spillemandsdansen


Der danses på:
Lindegården
Peter Lunds Vej 8
Bondebyen
2800 Kgs. Lyngby

Hver tirsdag (næsten) fra kl. 19.30 til 21.45 (se
kalenderen)
Der er Gratis undervisning fra kl. 18.45 til 19.30

Årlig kontingent kr. 100,-- (hundrede kroner)
Spillemandsdansens egen hjemmeside: Spillemandsdansen.dk

Du kan se det meste af indholdet fra den tidligere hjemmeside på:
folkedanser.eu/spillemandsdansen


Repertoirelister og noderegister

Repertoirelister Spillemandsdansen

Spillemandsdansens noderegister hos Folkets Hus Spillefolk.dk


Hvad er Spillemandsdansen
Spillemandsdansen er en forening af folkedansere og spillemænd.

Spillemandsdansen holder åbent hus for alle interesserede på Lindegården, Peter Lunds Vej 8, Bondebyen, 2800 Kgs. Lyngby og drives af dem, der møder op. Det er en velfungerende forening for aktive yndere af folkedans og spillemandsmusik. - Årligt kontingent er kr. 100,- og foreningerne klarer sig uden nogen form for økonomisk støtte. Der er gratis danseinstrultion for alle interesserede fra kl. 19.30 til 20.00

Det Åbne Hus

Det åbne hus er åbent for alle, der vil hygge sig med at spille, danse og synge. Grupper eller enkeltpersoner, der gerne vil spille,
bedes kontakte Peter Neersø på tlf. 38 34 02 19 e-mail
pneersoe@dbmail.dk:

Arrangementerne afholdes normalt den 3. lørdag i måneden.

Det åbne hus
har til huse på: Sognegården, Stades Krog 9, Lyngby. (sidevej til Lyngby Hovedgade ved Lyngby Kirke).

Det Åbne Hus egen hjemmeside: DetAabneHus.dk

Farum Folkedansere

Vi danser på Ellegården, Stavnsholtvej 138 i Farum.

...også ”bare” for voksne, der gerne vil danse.

Hjemmesiden: Klik her

Gamle Selskabsdanse

Vi er nogle glade mennesker i alle aldre, der med stor fornøjelse danser og samtidig udbreder kendskabet til de gamle selskabsdanse. Til denne kategori hører bl.a.: Les Lancier, Franciasen, Le’Prins Imperial, Menuet, Pariser-kvadrillen, Vals, Polka.
Vi danser naturligvis til levende musik af bl.a. Strauss, Frans Lehar, H.C. Lumby, J. Mikel, Josef Hart, Desormes.

Vi danser på Ellegården, Stavnsholtvej 168, 3520 Farum
én søndag i hver måned fra september til april. Efter hver dansesøndag
slutter vi med fælles spisning, hvor hver medbringer lidt godt til en fælles
buffet, det er naturligvis frivilligt om man vil deltage.
Vi har en stor julefest i december og en gallafest i foråret.

Se hjemmesiden: gamleselskabsdanse.dk.

Kulturstedet Lindegaarden


Det sker på Lindegaarden

Lindegaard ønskes bevaret for eftertiden i så oprindelig stand som mulig med det formål at bruge gården med sit autentiske miljø
som en vægtig bygningsarv og som et åbent multikulturelt mødested.

kulturstedetlindegaarden.dk - facebook.com/Kulturstedet.Lindegaarden

Genindvielsen af Lindegaarden 19. juni 2020 efter en hårdt tiltrængt restaurering

Genindvielsen af Lindegaarden efter en hårdt tiltrængt restaurering 19. juni 2020Ældre Sagen

Ældre Sagen er en landsforening, der arbejder for at sikre, at alle kan have et aktivt og meningsfyldt liv, uanset alder. Det er en almennyttig organisation, der er uafhængig og neutral - partipolitisk, religiøst og etnisk.

Jeg arbejdede i 11 år som IT-frivillig for Region Hovestaden, Distrikt 10 Storkøbenhavn, men trådte tilbage i oktober 2012 for at overlade jobbet til nye, friske kræfter.

Se hjemmesiden: aeldresagen.dk og aeldresagen.dk/Medlemmer/Medlemstilbud/medlemsblade


Ældre Sagen distrikt 10 Storkøbenhavn

Distrikt 10

Distrikt 10 omfatter de viste kommuner.

Jeg har i ca. 11 år været IT-koordinator for distriktet og er medlem af distriktsledelsen (frivilligt ulønnet arbejde),
men trådte tilbage i oktober 2012 for at overlade jobbet til nye, friske kræfter.

Jeg oprettede og var i mange år webmaster for distriktets hjemmeside: aeldresagen.dk/distrikt10.

Desuden var jeg medlem af Web Udviklings Gruppen.

Ældre Sagen Gentofte

Ordrupvej 60, 3. sal
2920 Charlottenlund
Tlf. 39 90 51 52
Kontortid : Mandag, onsdag, torsdag kl. 13-16.
Ældre Sagen i Gentofte er en lokalkomite under Ældre Sagen i Danmark.

Det gule Blad udkommer hvert halve år og kan hentes på kontoret på Ordrupvej eller på de lokale biblioteker.

Hjemmeside www.aeldresagen.dk/gentofte

Se også EDB-klubbens mange tilbud: aeldre-edb-gentofte.dk

Åbech's muntre streg

Flemming Aavech blev født i vinteren 1942 på en 2. sal i Vanløse . På 1. sal boede jeg. Vi var begge gode til at bruge fantasien. Vi har været venne lige så længe Flemming kan huske (jeg er lidt ældre end Flemming), og nu er jeg Flemmings webmaster.
Flemming har altid tegnet. Han solgte sin første tegning som 7-årig, og han tegner stadig.

Se Flemmings muntre streger på www.aabech.dk

Tegningen t.h. af de to folkedansere i civil har Flemming engang lavet til mig

Kurts private sider

Vil du se Kurts private hjemmesider, skal du klikke på billedet.

Der er en del links på siderne, der kræver adgangskoder, som
du dog let kan gætte, hvis du kender Kurt godt.